Inhoudsopgave

  • Geldigheid
  • Sluiting van de overeenkomst
  • Herroepingsrecht
  • Prijzen en betalingsvoowaarden
  • Prijzen en betalingsvoowaarden
  • Voorbehoud van eigendomsrechten
  • Aansprakelijkheid voor gebreken
  • Gedragscode
  • Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Napoleon Grills / Wolf Steel Europe BV (hierna ’verkoper’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna ’klant’) met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting van de overeenkomst

2.1 De in de onlineshop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindende overeenkomst aan te gaan.

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor ’Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren.

2.3 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 5 dagen accepteren, - door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of - door de bestelde artikelen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de artikelen door de klant bepalend is, of - door de klant te vragen na levering van deze bestelling te betalen. De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden. Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring. De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling.

2.4 Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief). Daarnaast wordt de inhoud van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan deze door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden opgeroepen indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt.

2.5 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.7 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoowaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven.

4.2 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de onlineshop van de verkoper.

4.3 Indien wordt gekozen voor een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "mollie", wordt de betalingstransactie verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna te noemen "mollie"). De individuele betaalmethoden die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de afwikkeling van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor mogelijk bijzondere betalingscondities gelden, waarover de Klant zo nodig apart wordt geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op internet op https://www.mollie.com/en/privacy

4.4 Als de betalingsmethode Klarna Invoice Purchase is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46,111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna" genoemd). Meer informatie over de Klarna-factuur en de aankoop op afbetaling en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:

5) Leverings- en verzendvoowaarden

5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres.

5.2 Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de verkoper niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is.

5.3 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

5.4 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Voorbehoud van eigendomsrechten

Indien de verkoper vooruit levert, behoudt hij het eigendomsrecht op de geleverde goederen, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in bijzonder gelden de volgende bepalingen.

7.2 De opdrachtgever wordt verzocht om duidelijke transportschade aan de expediteur te melden en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken onverlet.

8) Gedragscode

De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet kunnen worden bekeken op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

9) Alternatieve geschillenbeslechting

9.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

9.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie, maar is hiertoe in principe wel bereid.