Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijk

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Napoleon Grills / Wolf Steel Europe BV, Poppenbouwing 29-31, 4191 NZ Geldermalsen, Niederlande, Tel.: +31 345 588655, Fax: +31 345 502100, E-Mail: info@napoleon.com. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "Paul Paradies, De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, +31 (0) 88 588 66 55, eu.privacy@napoleon.com"

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2)  Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

  • Welke website van ons u bezoekt
  • Datum en tijd van het bezoek
  • Verzonden gegevensvolume in bytes
  • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duide.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen. De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek. Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd. Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links: Internet Explorer: https://https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

6.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

6.2 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders) - Klarna Bij het selecteren van een Klarna-betaaldienst wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna ""Klarna"" genoemd). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens in verband met de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6, lid 1, onder a), van de DSGVO in het kader van het bestelproces. Indien u kiest voor betalingsmethode Klarna, dan voert betalingsaanbieder Klarna mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken. Hier kunt u zien aan welke kredietinstellingen uw gegevens kunnen worden doorgegeven: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.1209241914.1567003764-1767806299.1567003764 De kredietwaardigheidsinformatie kan kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten. Als in het resultaat van de kredietbeoordelingsinformatie scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met de informatie in de regelgeving van Klarna inzake de bescherming van persoonsgegevens voor in Nederland gevestigde betrokkenen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl/privacy?_ga=2.237208192.1209241914.1567003764-1767806299.1567003764 - Mollie Wanneer een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst ""mollie"" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna te noemen ""mollie""). De individuele betaalmethoden die mollie aanbiedt, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de afwikkeling van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor mogelijk bijzondere betalingsvoorwaarden gelden. De Klant zal afzonderlijk naar deze betalingsvoorwaarden worden verwezen. Meer informatie over ""mollie"" vindt u op internet onder https://www.mollie.com/en/

7) Gebruik van sociale media

7.1 Facebook als standaard plug-in Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (’plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Lerland (’Facebook’). De plug-ins zijn met een Facebook-logo of de toevoeging ’Sociale plug-in van Facebook’ of ’Facebook Social Plugin’ gemarkeerd. Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe ze eruit zien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de mededeling dat uw browser deze pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebookaccount hebt of op dat moment niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebookaccount koppelen. Wanneer u met de plug-ins interageert en bijvoorbeeld op de knop ’Vind ik leuk’ klikt of een opmerking schrijft, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een Facebookserver doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien gepubliceerd op uw Facebookaccount en is zichtbaar voor uw Facebookvrienden. De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten vinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Facebook bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, en met het doel andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren, alsmede ten behoeve van een op de behoeften afgestemde dienstverlening. Als u wilt voorkomen dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebookaccount koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt het laden van de Facebook-plug-ins en de boven beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten ook met add-ons voor uw browser voor de toekomst verhinderen, bv. met de script blocker ’NoScript’ (https://noscript.net/). Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.2 Instagram als standaardplug-in Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("""" plug-ins """") van de online dienst Instagram van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("""" Instagram """"). De plug-ins zijn gelabeld met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een """" Instagram-camera """". Een overzicht van de Instagram-plug-ins en hun uiterlijk is te vinden op: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Wanneer u een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. Instagram brengt de inhoud van de plug-in rechtstreeks over naar uw browser en integreert deze in de pagina. Door deze integratie wordt Instagram geïnformeerd dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomstige pagina van onze website, zelfs als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bent aangemeld bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website onmiddellijk koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop ""Instagram Camera"" ""te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en naar uw contacten gesignaleerd. De beschreven gegevensverwerkingsprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG, op basis van de gerechtvaardigde belangen van Instagram bij het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties met als doel andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en met het oog op een vraaggericht ontwerp van de dienst . Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Instagram-plug-ins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerkingsprocedures ook voorkomen met add-ons voor uw browser voor de toekomst, bijv. met de scriptblokker """" NoScript """" (http://noscript.net/). Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Instagram en uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy op: https://help.instagram.com/155833707900388/

7.3 Pinterest als standaard plug-in De internetpagina's van de verkoper maken gebruik van zogeheten sociale plug-ins ('plug-ins’) van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, VS ('Pinterest’). De plug-ins zijn met een Pinterest-logo (bv. 'Pin it’-knop) gemarkeerd. Een overzicht van de Pinterest-plug-ins en hoe ze eruit zien vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/ Wanneer u een internetpagina van de verkoper oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij zogeheten protocolgegevens door aan de Pinterest-server in de VS. Deze protocolgegevens omvatten mogelijk het IP-adres, het adres van bezochte websites die over Pinterest-functies beschikken, het type browser en de instellingen van die browser, datum en tijdstip van het bezoek, de wijze waarop Pinterest wordt gebruikt, en cookies. Wanneer u met de plug-ins interageert en bijvoorbeeld de knop 'Pin it’- gebruikt, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een Pinterest-server doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien gepubliceerd op Pinterest en is zichtbaar op uw Pinterest-account. De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten vinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Pinterest bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, en met het doel andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren, alsmede ten behoeve van een op de behoeften afgestemde dienstverlening. Om te voorkomen dat Pinterest uw gegevens via onze website verzamelt en deze mogelijk aan uw gebruikersgegevens bij Pinterest koppelt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Pinterest afmelden. U kunt het laden van de Pinterest-plug-ins en de boven beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten ook met add-ons voor uw browser voor de toekomst verhinderen, bv. met de script blocker 'NoScript’ (https://noscript.net/). Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

7.4 Twitter als standaard plug-in Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins ('plug-ins’) van de microblogdienst Twitter, die wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter’). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe 'Twitter-vogel’. Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe ze eruit zien: https://about.twitter.com/de/resources/buttons Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plug-in wordt door Twitter rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Twitter de mededeling dat uw browser deze pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel hebt bij Twitter of op dat moment niet bij Twitter bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Twitter in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Indien u bij Twitter bent aangemeld, kan Twitter het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Twitteraccount koppelen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop 'Twitteren’ te klikken, wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een server van Twitter doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien gepubliceerd op uw Twitteraccount en is zichtbaar voor uw contacten. De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten vinden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Twitter bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, en met het doel andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren, alsmede ten behoeve van een op de behoeften afgestemde dienstverlening. Bent u lid van het sociale netwerk van Twitter en wilt u het verzamelen van gegevens via onze website en het koppelen van uw gebruikersgegevens aan de gegevens die over u bij het sociale netwerk Twitter zijn opgeslagen inperken, dan moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Twitter afmelden. U kunt het laden van de Twitter-plug-ins en de boven beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten ook met add-ons voor uw browser voor de toekomst verhinderen, bv. met de script blocker 'NoScript’ (https://noscript.net/). Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

8) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/ Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

9) Onlinemarketing

9.1 Facebook-pixels voor het creëren van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensmatchfunctie Binnen ons onlineaanbod wordt de zogenaamde """" Facebook-pixel """" van het sociale netwerk Facebook in de modus voor uitgebreide gegevensafstemming toegepast. Het wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (hierna """" Facebook """" genoemd). Als een gebruiker, die zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, klikt op een advertentie die door ons is geplaatst en wordt afgespeeld op Facebook, wordt een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina gemaakt door Facebook-pixels. Deze URL-parameter wordt vervolgens via een cookie in de browser van de gebruiker ingevoerd nadat deze is doorgestuurd, die wordt ingesteld door onze gelinkte pagina zelf. Bovendien verzamelt deze cookie specifieke klantinformatie, zoals het e-mailadres dat we verzamelen op onze aan Facebook gekoppelde website tijdens transacties zoals aankopen, accountaanmeldingen of registraties (geavanceerde gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens uitgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens, inclusief de specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook. Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensafstemmingsfunctie kan Facebook bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde """" Facebook-advertenties """") bepalen. Dienovereenkomstig wordt de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensafstemmingsfunctie om door ons geplaatste Facebook-advertenties weer te geven alleen gepresenteerd aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. Interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald door middel van de bezochte websites) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde """" aangepaste doelgroepen """"). Bij het gebruik van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren door bij te houden of gebruikers naar onze website werden doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt ("""" conversie """"). In vergelijking met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de uitgebreide functie voor gegevensmatching ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer bijbehorende conversies bij te houden. Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt om een ​​verbinding met het respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk te maken en om Facebook in staat te stellen de gegevens te gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com/ over / privacy /). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Deze processen zijn onderhevig aan uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a AVG. Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Ben je jonger, vraag dan toestemming aan je ouder of voogd. De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een Facebook-server en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door het volgen van Facebook-pixels uit te schakelen. Om dit te doen, kunt u een opt-out-cookie instellen die het volgen van Facebook-pixels uitschakelt door op de onderstaande link te klikken: Facebook-pixels uitschakelen Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken. """

9.2 Gebruik van conversietracking van Google Ad Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google Ad’ en in het kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen. Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd. Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

9.3 Facebook Attribution

M.b.v. Facebook Attribution kunnen we de effectiviteit van de getoonde advertenties over meerdere platformen beter meten en voor u op maat snijden. De verwerkingsgronden en -voorwaarden zijn dezelfde als in 9.1 Facebook Pixel gespecificeerd.

10) Webanalysediensten

10.1 Google (Universal) Analytics Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (""Google""). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS. Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Alle hierboven beschreven verwerkingsopties, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaatsvinden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'cookieconsent tool' die op de website wordt aangeboden. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht om de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen. Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

10.2 Hotiar (hotjar Ltd.) Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Hotjar van Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Juliands Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa tel.: +1 (855) 464-6788) . Met dit hulpmiddel kunnen bewegingen op de websites, waarop Hotjar wordt gebruikt, worden nagegaan ( zogeheten hittekaarten). Zo is bijvoorbeeld te herkennen hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak de gebruikers welke knoppen aanklikken. Daarnaast is het met behulp van dit hulpmiddel ook mogelijk, om rechtstreeks feedback te verzamelen van gebruikers van de website. Op deze manier verzamelen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovengenoemde analyse vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en voor de op interesses afgestemde inrichting van onze website conform art. 6 par. 1 lid f AVG. Wij letten bij het gebruik van dit hulpmiddel in het bijzonder op de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo kunnen wij alleen nagaan op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van de websites, waarin persoonsgegevens van u of derden getoond worden, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn daarom nooit traceerbaar. Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om met behulp van een “Do Not Track-Headers” het gebruik van het hulpmiddel Hotjar te beëindigen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden vastgelegd. Dit betreft een instelling die alle gangbare browsers in de actuele versies ondersteunt. Hiertoe stuurt uw browser een verzoek aan Hotjar, met de instructie om het volgen van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers of computers gebruikt, moet u de “Do Not Track-Header” voor elk van deze browser/computer afzonderlijk instellen. Uitgebreide instructies met informatie voor uw browser kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out Meer informatie over Hotjar Ltd. en over het hulpmiddel Hotjar kunt u vinden op: https://www.hotjar.com De privacyverklaring van Hotjar Ltd. kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/privacy Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

11) Reciblage, remarketing et Recommendation publicitaire

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ad Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd. Indien er sprake is van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC., met hoofdvestiging in de VS, is Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

12) Overige

12.1 - Google Web Fonts Deze website maakt gebruik van zogeheten webfonts die beschikbaar worden gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’) voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste fonts in het cachegeheugen om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor dient de browser die u gebruikt verbinding te maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats met het oog op een consistente en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt. Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12.2 Trusted Shops Trustbadge Voor het weergaven van onze Trusted Shops keurmerk en voor de aanbieding aan klanten om lid te worden van Trusted Shops na een bestelling is de Trusted Shops Trustbadge ingebouwd in deze site. Hiermee maken wij gebruik van een in het kader van een belangenafweging overwegend gerechtvaardigd belang voor optimale positionering van onze producten en diensten, art. 6 par. 1 lid f AVG. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt, vormen een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Bij het openen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogeheten server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het openen, overgedragen hoeveelheid gegevens en de provider van de aanvrager (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag registreert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website automatisch overschreven. Overige persoonsgegevens worden uitsluitend overgedragen aan Trusted Shops als u er na het afronden van een bestelling voor kiest om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of als u zich daar al eerder voor had aangemeld. In dit geval geldt de tussen Trusted Shops en u afgesloten overeenkomst.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 The applicable data protection law grants you the following comprehensive rights of data subjects (rights of information and intervention) vis-à-vis the data controller with regard to the processing of your personal data: - Right of access by the data subject pursuant to Art. 15 GDPR: You shall have the right to receive the following information: The personal data processed by us; the purposes of the processing; the categories of processed personal data; the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed; the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period; the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing personal data concerning the data subject or to object to such processing; the right to lodge a complaint with a supervisory authority; where the personal are not collected from the data subject, any available information as to their source; the existence of automated decision-making, including profiling and at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject; the appropriate safeguards pursuant to Article 46 when personal data is transferred to a third country. - Right to rectification pursuant to Art. 16 GDPR: You have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you and/or the right to have incomplete personal data completed which are stored by us. - Right to erasure (“right to be forgotten”) pursuant to Art. 17 GDPR: You have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning you if the conditions of Art. 17 (2) GDPR are fulfilled. However, this right will not apply for exercising the freedom of expression and information, for compliance with a legal obligation, for reasons of public interest or for the establishment, exercise or defense of legal claims. - Right to restriction of processing pursuant to Art. 18 GDPR: You have the right to obtain from the controller restriction of processing your personal data for the following reasons: As long as the accuracy of your personal data contested by you will be verified. If you oppose the erasure of your personal data because of unlawful processing and you request the restriction of their use instead. If you require the personal data for the establishment, exercise or defense of legal claims, once we no longer need those data for the purposes of the processing. If you have objected to processing on grounds relating to your personal situation pending the verification whether our legitimate grounds override your grounds. - Right to be informed pursuant to Art. 19 GDPR: If you have asserted the right of rectification, erasure or restriction of processing against the controller, he is obliged to communicate to each recipient to whom the personal date has been disclosed any rectification or erasure of personal data or restriction of processing, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. You have the right to be informed about those recipients. - Right to data portability pursuant to Art. 20 GDPR: You shall have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to require that those data be transmitted to another controller, where technically feasible. - Right to withdraw a given consent pursuant to Art. 7 (3) GDPR: You have the right to withdraw your consent for the processing of personal data at any time with effect for the future. In the event of withdrawal, we will immediately erase the data concerned, unless further processing can be based on a legal basis for processing without consent. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. - Right to lodge a complaint pursuant to Art. 77 GDPR: Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren: - Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG; - Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG; - Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG; - Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG; - Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG; - Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG; - Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG; - Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG."

13.2 RECHT VAN BEZWAAR WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. Commerciële en fiscale bewaartermijnen). Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die vereist zijn in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG worden verwerkt, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat het niet langer nodig is om een ​​contract na te komen of te initiëren en / of we geen gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG, deze gegevens worden opgeslagen totdat de betrokken persoon zijn recht op bezwaar uitoefent volgens artikel 21, lid 1 AVG, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG, deze gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent volgens art. 21 lid 2 AVG. Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

15) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief.

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven.

Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken. Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a),AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adresen de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief.

U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

16) Contactopname voor herinnering aan beoordeling

Herinnering aan eigen beoordeling (geen verzending via een klantenbeoordelingssysteem)

Wij gebruiken uw e-mailadres om u een eenmalige herinnering te sturen voor het afgeven van een beoordeling van uw bestelervaring ten behoeve van het door ons gebruikte beoordelingssysteem, voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

Rating herinnering en beoordeling door Judge.me

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres evenals uw bestelnummer en de besteldatum doorgeven aan het Judge.me rating platform van Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA, zodat het u per e-mail een rating reminder kan sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het beoordelingsplatform Judge.me.

Bovendien zijn functies voor het verzamelen en weergeven van productbeoordelingen van de Judge.me-dienst geïntegreerd in onze website. In dit verband worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt voor de verificatie van de ratings van klanten in het kader van de indiening van de rating. Als u een beoordeling geeft op onze website, worden uw voor- en achternaam, e-mailadres, besteldatum en -nummer, evenals naam en, indien van toepassing, internationale referenties (GTIN/ISDNF) verzameld, doorgestuurd naar Judge.me en daar geëvalueerd om te beslissen over de legitimiteit van een klantenbeoordeling voor een specifieke bestelling. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de authenticiteit van klantbeoordelingen te garanderen door ervoor te zorgen dat ze transactiegerelateerd zijn en misbruik van beoordelingen te voorkomen. Nadat de beoordeling is voltooid en goedgekeurd, worden de gegevens door Judge.me verwijderd. Alle voornoemde verwerkingen kunnen ook resulteren in de overdracht van persoonsgegevens naar servers van Judge.me LLC in de VS. Het privacybeleid van Judge.me kan worden gevonden op: https://judge.me/privacy.

Herinnering aan beoordeling via Trusted Shops

Voor zover u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, geven wij uw e-mailadres door aan het beoordelingsplatform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.it) om het in staat te stellen u per e-mail een beoordelingsherinnering toe te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de verwerkingsverantwoordelijke of het beoordelingsplatform te sturen.