Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1) Information on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller

1) Informacja o zbieraniu danych osobowych i dane kontaktowe Administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Na kolejnych stronach informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować.

1.2 Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest Napoleon Grills / Wolf Steel Europe BV, Poppenbouwing 29-31, 4191 NZ Geldermalsen, Holandia, tel.: +31 345 588655, faks: +31 345 502100, e-mail: eu.fireplaces@napoleon.com. Administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych dla tej strony internetowej. Można się z nim skontaktować w następujący sposób: „Paul Paradies, De Riemsdijk 22, 4004 LC, Tiel, Holandia, +31 (0) 88 588 66 55, eu.premiumfire@napoleon.com”.

1.4 Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” oraz symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer (tzw. pliki dziennika serwera). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są niezbędne z przyczyn technicznych do wyświetlenia strony:

  • odwiedzana strona internetowa,
  • data i godzina w momencie dostępu,
  • ilość wysłanych danych w bajtach,
  • źródło/odniesienie, z którego nastąpiło skierowanie na naszą stronę,
  • używana przeglądarka,
  • używany system operacyjny,
  • wykorzystany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej).

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli pojawią się konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie.

3) Pliki cookie

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na komputerze i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są włączone, zbierają one i przetwarzają informacje o konkretnym użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji, a także adres IP, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Czas przechowywania danego pliku cookie można sprawdzić na liście ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej. W niektórych przypadkach pliki cookie wykorzystywane są w celu uproszczenia procesu składania zamówienia poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka przy późniejszej wizycie na stronie). Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie ustawione przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO albo w celu realizacji umowy, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego i efektywnego projektowania wizyt na stronie. Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam sprawić, żeby nasza strona była jeszcze bardziej atrakcyjna. W tym celu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na dysku twardym zapisywane są również pliki cookie firm partnerskich (pliki cookie stron trzecich). O stosowaniu takich plików cookie i zakresie zbieranych informacji w każdym przypadku zostaniesz indywidualnie i odrębnie poinformowany w ramach poniższych sekcji. Pamiętaj, że możesz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki, żeby uzyskiwać informacje o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub całkowicie. Przeglądarki różnią się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Znajdziesz je dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami: - Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies - Firefox: https://www.mozilla.org/pl-pl/privacy/websites/#cookies - Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl - Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac - Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies. Prosimy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony może być ograniczona w przypadku braku akceptacji plików cookies.

4) Kontakt z nami

Gdy kontaktujesz się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), gromadzone są dane osobowe. O tym, jakie dane są zbierane dla danego formularza kontaktowego, można dowiedzieć się z odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub nawiązania kontaktu oraz w celu związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt. f rozporządzenia RODO. Dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania; ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione, o ile nie ma przeciwnych prawnych obowiązków ich przechowywania.

5) Przetwarzanie danych przy zakładaniu Konta Klienta oraz w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażesz je nam w celu realizacji umowy lub podczas otwierania konta klienta. O tym, jakie dane są zbierane, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wejściowych. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia konta klienta. Można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości na wyżej wymieniony adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy przekazane dane w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane z uwzględnieniem podatkowych i handlowych okresów przechowywania i usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyrażono wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych zostało zastrzeżone przez naszą stronę, o czym poinformujemy poniżej.

6) Przetwarzanie danych w celu obsługi zamówienia

6.1 Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach przetwarzania umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. W ramach obsługi płatności przekazujemy Twoje dane płatnicze zleconej instytucji kredytowej, jeśli jest to niezbędne do obsługi płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców związanych z usługami płatniczymi, wyraźnie informujemy o tym poniżej. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO.

6.2 Korzystanie z usług dostawców płatności - Klarna W przypadku wyboru metody płatności „Klarna Rechnungskauf”, płatność jest przetwarzana przez Klarna AB (publ )[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). W celu umożliwienia realizacji płatności dane osobowe (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP), a także dane związane z zamówieniem (np. kwota na fakturze, artykuł, rodzaj dostawy) są przekazywane do firmy Klarna w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej, o ile udzielono na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO w ramach procesu składania zamówienia. Pod adresem http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/checkout można sprawdzić, do jakich agencji kredytowych mogą być przekazywane Twoje dane. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości score). Jeśli wartości score są zawarte w wyniku raportu kredytowego, są one oparte na uznanych matematyczno-statystycznych metodach naukowych. Obliczanie wartości score obejmuje, ale nie jest ograniczone do danych adresowych. Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku zapłaty do podjęcia wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub do firmy Klarna. Klarna może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do przetwarzania płatności zgodnie z umową. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z polityką prywatności Klarna w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, znajdujących się na terenie Niemiec https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_en/data_protection.pdf lub w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, znajdujących się na terenie Austrii https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf. - Mollie W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego „mollie”, płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (zwana dalej „mollie”). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych przez mollie Klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności. Klient zostanie odsyłany do zapoznania się z tymi warunkami płatności oddzielnie. Więcej informacji na temat „mollie” można znaleźć na stronie internetowej https://www.mollie.com/en/.

7) Korzystanie z mediów społecznościowych

7.1 Facebook jako standardowa wtyczka Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej Facebook prowadzonej przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo Facebook lub dodatkiem „Facebook Social Plug-in” lub „Facebook Social Plugin”. Przegląd wtyczek Facebook i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Po wejściu na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio wysyłana z serwera Facebook do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet w przypadku braku profilu Facebook lub zalogowania się do serwisu Facebook. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer Facebook w USA i tam przechowywane. Po zalogowaniu się w serwisie Facebook serwer Facebook może natychmiast powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim profilem w serwisie Facebook. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub zamieszczając komentarz, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Facebook i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Twoim profilu na Facebooku i sygnalizowane Twoim znajomym z Facebook. Opisane procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, na podstawie uzasadnionego interesu serwisu Facebook w umieszczaniu spersonalizowanych reklam w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu zaprojektowania usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli nie chcesz, by Facebook łączył informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony bezpośrednio z Twoim profilem na Facebooku, musisz wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony. Możesz również zapobiec w przyszłości ładowaniu wtyczek Facebook, a tym samym opisanym powyżej procedurom przetwarzania danych, za pomocą dodatków do przeglądarki, np. blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, a także prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w oświadczeniu Facebook o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Instagram jako standardowa wtyczka. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki") serwisu internetowego Instagram prowadzonego przez Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagram, na przykład w postaci „aparatu Instagrama”. Przegląd wtyczek do Instagrama i ich wyglądu można znaleźć na stronie: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Gdy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Instagram przekazuje zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki i integruje ją ze stroną. Ta integracja informuje Instagram, że przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet w przypadku braku profilu Instagram lub zalogowania się do serwisu Instagram. Te informacje (w tym Twój adres IP) są bezpośrednio przekazywane z przeglądarki na serwer Instagram w USA i tam przechowywane. Po zalogowaniu się w serwisie Instagram serwer Instagram może natychmiast powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem w serwisie Instagram. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Aparat Instagram”, informacje te są również bezpośrednio przekazywane na serwer Instagram i tam przechowywane. Informacje są również publikowane na Twoim koncie Instagram i sygnalizowane do Twoich kontaktów. Opisane procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, na podstawie uzasadnionych interesów Instagram w zakresie wstawiania spersonalizowanych reklam w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu projektowania usługi zorientowanej na popyt. Jeśli nie chcesz, aby Instagram kojarzył informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio z Twoim kontem na Instagramie, musisz wylogować się z platformy Instagram przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec w przyszłości ładowaniu wtyczek Instagram, a tym samym opisanym powyżej procedurom przetwarzania danych, za pomocą dodatków do przeglądarki, np. blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/). Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności serwisu Instagram w zakresie celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram, a także z prawami i możliwościami ustawień w zakresie ochrony prywatności pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.3 Pinterest jako standardowa wtyczka. Korzystamy z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczki”) sieci społecznej Pinterest prowadzonej przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest”). Wtyczki są oznaczone logo Pinterest (np. przycisk „Pin it”). Przegląd wtyczek Pinterest i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/. Gdy wchodzisz na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje tzw. dane protokołowe do serwera Pinterest w USA. Te informacje z dziennika mogą obejmować adres IP, adresy odwiedzanych stron, które posiadają funkcjonalność Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Pin it”, odpowiednie informacje są również bezpośrednio przekazywane na serwer Pinterest i tam przechowywane. Informacje te zostaną również opublikowane na Pinterest i wyświetlone na Twoim koncie Pinterest. Opisane procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, na podstawie uzasadnionych interesów Pinterest w zakresie wstawiania spersonalizowanych reklam w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz projektowania usługi zorientowanej na popyt. Jeśli nie chcesz, aby Pinterest zbierał Twoje informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej i ewentualnie łączył je z danymi użytkownika w Pinterest, należy wylogować się z serwisu Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec w przyszłości ładowaniu wtyczek Pinterest, a tym samym opisanym powyżej procedurom przetwarzania danych, za pomocą dodatków do przeglądarki, np. blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/). Prosimy zapoznać się z polityką prywatności Pinterest w zakresie celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także z prawami i możliwościami ustawień w celu ochrony prywatności pod adresem: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

7.4 Twitter jako standardowa wtyczka. Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu mikroblogowego Twitter prowadzonego przez Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są oznaczone logo Twitter, na przykład w postaci niebieskiego „ptaka Twittera”. Przegląd wtyczek Twitter i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Wchodząc na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twitter. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przekazywana z serwisu Twitter do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki integracji Twitter otrzymuje informację, że przeglądarka weszła na odpowiednią stronę naszej witryny, nawet w przypadku braku profilu Twitter lub zalogowania się do serwisu Twitter. Informacje te (w tym adres IP) są bezpośrednio przekazywane z przeglądarki użytkownika na serwer Twitter w USA i tam przechowywane. Po zalogowaniu się w serwisie Twitter serwer Twitter może natychmiast powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim kontem w serwisie Twitter. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku „Twitter”, odpowiednie informacje są również bezpośrednio przekazywane na serwer Twitter i tam zapisywane. Informacja zostanie również opublikowana na Twoim koncie na Twitter i zasygnalizowana Twoim kontaktom. Opisane procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, na podstawie uzasadnionych interesów Twitter w zakresie wstawiania spersonalizowanych reklam w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz projektowania usługi zorientowanej na popyt. Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej Twitter i chcesz ograniczyć zbieranie informacji o naszej stronie oraz agregowanie danych o użytkowniku z informacjami przechowywanymi w sieci społecznościowej Twitter, należy wylogować się z serwisu Twitter przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz zapobiec w przyszłości ładowaniu wtyczek Twitter, a tym samym opisanym powyżej procedurom przetwarzania danych, również za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów „NoScript” (https://noscript.net/). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Twitter, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w oświadczenia o ochronie danych Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy.

8) Wykorzystanie filmów wideo

Wykorzystanie filmów z YouTube. Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję osadzania YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów oferowanych przez dostawcę YouTube, który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irlandia („Google"). W tym celu stosuje się tryb rozszerzonej ochrony danych, aby zapewnić, zgodnie z informacjami od dostawcy, że informacje o użytkowniku zostaną zapisane dopiero po uruchomieniu funkcji odtwarzania filmu. Kiedy rozpoczyna się odtwarzanie osadzonych filmów z YouTube, dostawca ustawia pliki cookies „YouTube” w celu zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Zgodnie ze wskazówkami YouTube, stosowanie tych plików cookies ma na celu między innymi rejestrowanie statystyk wideo, poprawę przyjazności dla użytkownika oraz unikanie niewłaściwych działań. Po zalogowaniu się w serwisie Google i kliknięciu filmu informacje o Tobie zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby przycisk został powiązany z Twoim profilem w serwisie YouTube, musisz się wylogować przed jego aktywacją. Google zapisuje Twoje dane (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i analizuje je. Taka ocena odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie umieszczania spersonalizowanych reklam, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej zorientowanej na popyt. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z YouTube. Podczas korzystania z YouTube dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA. Niezależnie od tego, czy osadzone wideo jest odtwarzane, podczas odwiedzania tej witryny nawiązywane jest połączenie z siecią Google „double click”. Może to spowodować dalsze przetwarzanie danych poza naszą kontrolą. Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w oświadczeniu dostawcy o ochronie danych osobowych pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

9) Marketing internetowy

9.1 Piksele Facebook do tworzenia niestandardowych grup odbiorców z rozszerzoną funkcją dopasowywania danych. W ramach naszej oferty online stosowany jest tak zwany „piksel Facebook" sieci społecznościowej Facebook w trybie rozszerzonego dopasowywania danych. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia (dalej „Facebook"). Jeśli użytkownik, który wyraził wyraźną zgodę, kliknie na reklamę umieszczoną przez nas i odtworzoną na Facebooku, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawane są piksele Facebook. Ten parametr URL jest następnie wprowadzany do przeglądarki użytkownika za pomocą pliku cookie po jego przesłaniu, który jest ustawiany przez samą stronę z odnośnikiem. Ponadto ten plik cookie gromadzi określone informacje o kliencie, takie jak adres e-mail, które zbieramy na naszej stronie internetowej powiązanej z serwisem Facebook podczas takich transakcji jak zakupy, zakładanie konta lub rejestracja (zaawansowane dopasowywanie danych). Plik cookie jest następnie odczytywany przez piksel Facebook i umożliwia przekazywanie danych, w tym danych dotyczących konkretnych klientów, do serwisu Facebook. Za pomocą piksela Facebook z rozszerzoną funkcją dopasowywania danych Facebook jest w stanie określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. „reklamy na Facebooku"). W związku z tym piksel Facebooka z rozszerzoną funkcją dopasowywania danych w celu wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku będzie prezentowany wyłącznie użytkownikom Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują pewne cechy (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebook (tzw. „wybrani odbiorcy"). Korzystając z pikseli Facebook, chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebook odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie są denerwujące. Pozwala nam to ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku poprzez śledzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebook („konwersja"). W porównaniu ze standardowym wariantem piksela Facebook, rozszerzona funkcja dopasowywania danych pomaga nam lepiej mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych poprzez śledzenie większej liczby powiązanych konwersji. Wszystkie przesłane dane są przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika oraz aby umożliwić firmie Facebook wykorzystanie danych do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi Facebook dotyczącymi wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dane te mogą umożliwić firmie Facebook i jej partnerom umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. Te procesy podlegają wyraźnej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Zgodę na użycie piksela Facebook mogą wyrazić wyłącznie użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat. W przypadku młodszych osób wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Informacje generowane przez serwis Facebook są zwykle przesyłane na serwer Facebook i tam przechowywane. Może to również spowodować przesłanie danych na serwery firmy Facebook Inc. w USA. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, wyłączając śledzenie przez piksel Facebook. W tym celu można ustawić plik opt-out cookie, który wyłączy śledzenie pikseli Facebooka, klikając poniższe łącze: Wyłączenie pikseli Facebook. Ten plik opt-out cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć powyższe łącze.

9.2 Śledzenie konwersji Google Ads. Ta strona internetowa korzysta z programu reklamy internetowej „Google Ads” oraz śledzenia konwersji w ramach Google Ads, obsługiwanego przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irlandia („Google”). Korzystamy z programu Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Chcemy prezentować reklamy, które są dla Ciebie interesujące. Chcemy, aby nasza strona była bardziej atrakcyjna i aby sprawiedliwie obliczyć koszty reklamy. Plik cookie śledzący konwersję jest umieszczany w przeglądarce użytkownika, który kliknie na reklamę dostarczoną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określoną stronę tej witryny i jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu plików cookie nie można śledzić na stronie klientów Google Ads. Informacje zbierane przez pliki cookie służące do konwersji są wykorzystywane do dostarczania zbiorczych statystyk konwersji klientom Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w programie śledzenia, możesz odmówić korzystania z tego programu, dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej poprzez ustawienia użytkownika. W takim przypadku nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie reklamy ukierunkowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Podczas korzystania z Google Ads dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.  Możesz trwale wyłączyć pliki cookie dla preferencji reklamowych, blokując je poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być używane lub mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie, jeśli wyłączono obsługę plików cookie. W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

9.3 Facebook Attribution
Dzięki Facebook Attribution możemy lepiej mierzyć skuteczność dodatków wyświetlanych na wielu platformach i dostosować je do Twoich potrzeb. Wymagania i specyfikacje dotyczące przetwarzania są takie same jak te określone w punkcie 9.1 Piksel Facebooka.

10) Usługi analizy sieciowej

10.1 Google (Universal) Analytics. Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google"). Google (Universal) Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane, a także mogą być przesyłane na serwery Google LLC. w USA. Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, które zapewnia anonimowość adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza możliwość bezpośredniego odniesienia się do danych osobowych. Dzięki temu rozszerzeniu adres IP będzie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google LLC. w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny Twojego korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Za pomocą specjalnej funkcji o nazwie „Demografia” Google Analytics umożliwia również tworzenie statystyk z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę na podstawie oceny reklam związanych z zainteresowaniami oraz z wykorzystaniem informacji osób trzecich. Pozwala to na zdefiniowanie i zróżnicowanie grup użytkowników witryny w celu podjęcia działań marketingowych zoptymalizowanych pod kątem grup docelowych. Jednak zestawów danych zebranych za pośrednictwem „Demografii” nie można przypisać do konkretnej osoby. Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie Google Analytics w celu odczytywania informacji na temat używanego urządzenia końcowego, są wykonywane tylko w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Bez tej zgody wykorzystanie Google Analytics podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie będzie miało miejsca. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę w narzędziu „Cookie-Consent-Tool” dostępnym na stronie internetowej. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych w celu korzystania z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Podczas przekazywania danych z UE do USA Google korzysta z tzw. standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA. Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

10.2 Hotjar. Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Hotjar należącej do Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. jest europejską firmą z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, Tel..: +1 (855) 464-6788). Narzędzie to umożliwia nam śledzenie ruchów na naszej stronie internetowej, na której zainstalowany jest Hotjar (tzw. heatmapy). Na przykład wyjaśnia, jak daleko użytkownicy przewijają strony, jakie przyciski klikają i jak często. Ponadto, korzystając z tego narzędzia, można uzyskać informacje zwrotne bezpośrednio od użytkowników naszej strony. W ten sposób otrzymujemy cenne informacje, dzięki którym nasze strony internetowe są jeszcze szybsze i bardziej przyjazne dla klientów. Powyższa analiza jest przeprowadzana na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z optymalizacją i celami marketingowymi oraz projektowaniem naszej strony internetowej w oparciu o zainteresowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Podczas korzystania z tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. Dlatego możemy jedynie prześledzić, jakie przyciski klikasz i jak daleko przewijasz. Obszary stron, które mogą zawierać informacje osobiste o Tobie lub osobach trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar i w żadnym momencie nie można ich odnaleźć. Za pomocą nagłówków „Nie śledź” Hotjar daje każdemu użytkownikowi możliwość uniemożliwienia korzystania z narzędzia Hotjar, dzięki czemu nie będą rejestrowane żadne dane dotyczące odwiedzin danej strony internetowej. Jest to ustawienie, które obsługują wszystkie popularne przeglądarki w zaktualizowanych wersjach. W tym celu przeglądarka wysyła do Hotjar żądanie wyłączenia śledzenia danego użytkownika. Jeśli odwiedzasz naszą stronę za pomocą różnych przeglądarek/komputerów, musisz użyć nagłówka „Nie śledź" dla każdej przeglądarki/komputera osobno. Szczegółowe instrukcje i informacje o przeglądarce można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out. Więcej informacji na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com. Polityka prywatności Hotjar Ltd. znajduje się na stronie: https://www.hotjar.com/privacy. W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

11) Retargeting/Remarketing/Reklamowanie z polecenia

Google Ads Remarketing. Nasza witryna korzysta z funkcji Google Ads Remarketing, które umożliwiają nam reklamowanie naszej witryny w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych innych firm. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google"). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie wykorzystuje pseudonimowy identyfikator pliku cookie na podstawie odwiedzanych stron, aby umożliwić reklamę opartą na zainteresowaniach. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Wszelkie dodatkowe przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na to, aby historia przeglądania Internetu i aplikacji Google została połączona z Twoim kontem Google, a informacje z Twojego konta Google były wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych reklam, które oglądasz w sieci. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej jesteś zalogowany w Google, Google wykorzysta Twoje dane w połączeniu z danymi z Google Analytics, aby stworzyć i zdefiniować listy grup docelowych dla remarketingu w różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby stworzyć grupy docelowe. Podczas korzystania z Google Ads dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA. Możesz trwale wyłączyć ustawianie plików cookie dla preferencji reklamowych. Możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Możesz również skontaktować się z Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info, aby dowiedzieć się, jak ustawić pliki cookie i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Wreszcie możesz ustawić przeglądarkę tak, aby uzyskiwać informacje o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub o wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach bądź ogólnie. Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google dotyczącą reklam można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/. W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

12) Narzędzia i postanowienia różne

12.1 - Czcionki Google Web Fonts. Ta strona używa czcionek internetowych dostarczanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google") w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy wywołujesz stronę, przeglądarka ładuje do swojej pamięci podręcznej wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi mieć połączenie z serwerami Google. Podczas korzystania z Map Google dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA. W ten sposób firma Google zostanie poinformowana o tym, że nasza witryna została odwiedzona z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych, a ich użycie leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki domyślnej. Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

12.2 Znak jakości Trusted Shops. Znak jakości Trusted Shops został umieszczony na tej stronie internetowej, aby pokazać nasz znak jakości Trusted Shops i zaoferować kupującym członkostwo w Trusted Shops po złożeniu zamówienia. W ten sposób chronione są nasze uzasadnione interesy w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO. Znak jakości Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią usługi Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia Po wywołaniu znaku zaufania serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera m.in. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych, dostawcę żądającego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie. Dalsze dane osobowe zostaną przekazane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub po wcześniejszej rejetsracji. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy Tobą a Trusted Shops.

13) Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące prawo ochrony danych przyznaje Ci następujące kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji), wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych: - Prawo dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO: Masz prawo do otrzymania następujących informacji: przetwarzanych przez nas danych osobowych; celów przetwarzania; kategorii przetwarzanych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego okresu; istnienia prawa do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła; istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla podmiotu danych; odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46, gdy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego. - Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie i/lub prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane. - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeśli spełnione są warunki określone w art.  17 ust. 2 rozporządzenia RODO. Prawo to nie będzie jednak miało zastosowania w przypadku korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych z następujących powodów: tak długo, jak długo będzie weryfikowana poprawność kwestionowanych przez danych osobowych; jeśli sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; jeśli potrzebujesz danych osobowych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, gdy nie potrzebujemy już tych danych do celów przetwarzania; w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich podstaw. - Prawo do informacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia RODO: Jeśli dochodzisz wobec administratora danych prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany do przekazania każdemu odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe, informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo do informacji o tych odbiorcach. - Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia RODO: Masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. - Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO: Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody natychmiast usuniemy odnośne dane, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. - Prawo do złożenia skargi na podstawie art. 77 rozporządzenia RODO: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza RODO.

13.1 Obowiązujące prawo ochrony danych przyznaje Ci następujące kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji), wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych: - Prawo dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO: Masz prawo do otrzymania następujących informacji: przetwarzanych przez nas danych osobowych; celów przetwarzania; kategorii przetwarzanych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego okresu; istnienia prawa do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła; istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla podmiotu danych; odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46, gdy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego. - Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie i/lub prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane. - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeśli spełnione są warunki określone w art.  17 ust. 2 rozporządzenia RODO. Prawo to nie będzie jednak miało zastosowania w przypadku korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO: Masz prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych z następujących powodów: tak długo, jak długo będzie weryfikowana poprawność kwestionowanych przez danych osobowych; jeśli sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; jeśli potrzebujesz danych osobowych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, gdy nie potrzebujemy już tych danych do celów przetwarzania; w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich podstaw. - Prawo do informacji zgodnie z art. 19 rozporządzenia RODO: Jeśli dochodzisz wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jest on zobowiązany do przekazania każdemu odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe, informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo do informacji o tych odbiorcach. - Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia RODO: Masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. - Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO: Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody natychmiast usuniemy dane, których to dotyczy, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. - Prawo do złożenia skargi na podstawie art. 77 rozporządzenia RODO: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza RODO.

13.2 PRAWO DO SPRZECIWU, JEŚLI W RAMACH ROZWAŻAŃ DOTYCZĄCYCH INTERESÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE NASZEGO PRZEWAŻAJĄCEGO PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI. JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTNIENIE ISTOTNYCH POWODÓW UZASADNIAJĄCYCH OCHRONĘ PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PODSTAWOWE PRAWA I WOLNOŚCI, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH. JEŚLI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ WYKORZYSTYWANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ. JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRAWA DO SPRZECIWU, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ ODNOŚNE DANE DLA CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

14) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz – w stosownych przypadkach – od odpowiedniego prawnego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania danych handlowych i podatkowych). Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO, dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań prawnych lub podobnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, jeśli nie będą już konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub jeśli nie będziemy mieli już uzasadnionego interesu w ich dalszym przechowywaniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO, chyba że możemy przedstawić istotne powody przetwarzania godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO. O ile informacje zawarte w niniejszej deklaracji dotyczące konkretnych sytuacji przetwarzania nie stanowią inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

15) Wykorzystanie danych klienta do reklamy bezpośredniej

Zapis do otrzymywania naszego newslettera.

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail. Podanie dodatkowych możliwych danych jest dobrowolne i służy temu, abyśmy mogli się do Ciebie zwracać osobiście. Do wysyłania newsletterów używamy tzw. procedury podwójnej weryfikacji adresu e-mail. Oznacza to, że nie będziemy wysyłać newslettera pocztą elektroniczną, chyba że wyraźnie potwierdzisz nam, że zgadzasz się na wysyłanie takiego newslettera. Następnie wyślemy e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania przyszłych newsletterów poprzez kliknięcie odpowiedniego linku.

Aktywując link potwierdzający, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. Kiedy rejestrujesz się w celu otrzymywania newslettera, przechowujemy Twój adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, abyśmy mogli później śledzić ewentualne nadużycia Twojego adresu e-mail. Dane zebrane przez nas podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do celów reklamowych za pośrednictwem newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pomocą linku umieszczonego w biuletynie lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po złożeniu rezygnacji Twój adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie przekraczającym to, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszej deklaracji.

16) Kontakt w celu uzyskania informacji o ocenie klienta

Przypomnienie o naszej własnej ocenie (brak wysyłki przez system oceny klienta)

Wykorzystujemy Twój adres e-mail jako jednorazowe przypomnienie o konieczności przesłania oceny złożonego zamówienia za pomocą naszego własnego systemu oceny, pod warunkiem, że wyraziłeś na to wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

Przypomnienie oceny i ocena przez Judge.me

W przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, przekażemy Twój adres e-mail oraz numer zamówienia i datę zamówienia do platformy ratingowej Judge.me firmy Judge.me LLC, PO Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA, w celu wysłania przypomnienia o ocenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do platformy ratingowej Judge.me.

Ponadto na naszej stronie internetowej zintegrowane są funkcje zbierania i wyświetlania ocen produktów w ramach serwisu Judge.me. W tym kontekście pewne dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji ocen klientów w kontekście przesyłania ocen. Jeśli wystawiasz ocenę na naszej stronie internetowej, Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, data i numer zamówienia, a także nazwa i, jeśli dotyczy, międzynarodowe numery referencyjne (GTIN/ISDNF) są gromadzone, przekazywane do Judge.me i tam oceniane w celu podjęcia decyzji o zasadności oceny klienta dla konkretnego zamówienia. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie autentyczności opinii klientów poprzez zapewnienie ich transakcyjnego charakteru i zapobieganie nadużyciom w zakresie ocen. Po zakończeniu i zatwierdzeniu recenzji dane są usuwane przez Judge.me. Wszystkie wyżej wymienione procesy przetwarzania danych mogą również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Judge.me LLC w USA. Polityka prywatności Judge.me znajduje się na stronie: https://judge.me/privacy.

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops

W przypadku udzelenia wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia RODO prześlemy Twój adres e-mail do platformy oceny „Trusted Shops GmbH", Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.it), aby móc wysłać Ci pocztą elektroniczną przypomnienie o ocenie. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, wysyłając wiadomość do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub do platformy ewaluacyjnej.