Instrukcja anulowania i formularz anulowania

Konsumenci, czyli osoby fizyczne działające w celach, które w całości lub w przeważającej części nie są związane z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mają prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:

A. Instrukcje dotyczące anulowania

Prawo do anulowania

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygasa po 30 dniach od dnia, w którym wejdziesz w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wejdzie w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, musisz poinformować nas (Napoleon Grills / Wolf Steel Europe BV, De Riemsdijk 22, 4004 LC Tiel , Holandia, Tel.: +31 (0) 88 588 66 55, faks: +31 (0) 88 588 66 99, e-mail: eu.premiumfire@napoleon.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza rezygnacji, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Skutki anulowania

Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych, jeśli wybierzesz inny rodzaj dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez ciebie. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użyłeś przy pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiłeś inaczej. W każdym razie nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem kosztów do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz obowiązek odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o swoim odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towar przed upływem 30 dni.

Ponosisz odpowiedzialnośc prawną jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Informacje ogólne

1) Należy zapobiegać uszkodzeniu i zanieczyszczeniu towaru. Zwróć towar, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu.

2) Nie odsyłaj towaru za granicę.

3) Zwróć uwagę, że powyższe informacje ogólne z punktów 1 i 2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do rezygnacji.

B. Formularz anulowania

Jeśli chcesz anulować ą umowę, wypełnij i wyślij ten formularz.

Do

Grille Napoleon / Wolf Steel Europe BV
De Riemsdijk 22
4004 LC Tiel
Holandia
Faks: +31 (0) 88 588 66 99
E-mail: eu.premiumfire@napoleon.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy, że ja/my (*) rozwiązujemy moją/naszą (*) umowę sprzedaży następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono dnia (*) ____________ / otrzymano dnia (*) __________________

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Powód odstąpienia od umowy i zwrotu produktu (nieobowiązkowe)

________________________________________________________